MAT 212– Doğrusal Cebir

 

Ders Uygulama Planı

 

 

 

Ders içeriği: Lineer Denklem Sistemleri, Determinant Fonksiyonu ve özellikleri, Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Lineer Dönüşümler, Özdeğer ve Özvektörler, Köşegenleştirme

                                   

Dersin Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emrah Kılıç

 

Ofis No ve Ofis Saatleri: 221, Cuma 15.30-17.30

 

Ders kitabı:

Diğer kaynaklar:

·         Intoduction to Linear Algebra, 3rd edition, Gilbert Strang, Wellesley-Cambridge, 2003.

·         Linear Algebra with Applications, 7th edition, Steven J. Leon, Prentice-Hall, 2005.

 

Başarı Değerlendirme:

Arasınav % 45

Genel Sınav: %55

 

Hafta

Konular

1

Bölüm 1 Lineer Denklem Sistemleri,

Matris İşlemlerinin Cebirsel Özellikleri, LU Çarpanlaması

2

Bölüm 2 Determinant fonksiyonu ve özellikleri

Ters matris-Cayley Hamilton Teoremi, Adjoint matris

3

Bölüm 3 Vektör Uzayları, Alt uzaylar

Germe ve lineer bağımsızlık, Baz ve boyut

4

Bölüm 4 İç çarpım uzayları, QR Çarpanlaması

5

Bölüm 5 Bir lineer dönüşümün matris gösterimi

Lineer dönüşümlerin vektör uzayları

6

Benzerlik ve özellikleri

7

Bölüm 6: Özdeğerler ve Özvektörler                                           

8

Köşegenleştirme ve Benzer Matrisler                                                                    Arasınav

9

Simetrik matrisler ve köşegenleştirilmeleri

10

Bölüm 7: Özdeğerler ve Özvektörlerin Uygulamaları

Spektral Ayrışım ve Tekil Değer Ayrışımı

11

Diferansiyel Denklemler veya kuadratik formlar

12

Üçgenleştirme (Jordan Blokları)